"TC Broker" sp. z o.o.

NIP: 7393753822
REGON: 280418403
KRS: 0000328864
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 100.000 zł
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1595/09 z dnia 22.09.2009 r.
Numer w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego 00001474/U

ul. Jagiellończyka 31 lokal U3
10-062 Olsztyn
kontakt@tcbroker.pl

Tomasz Lendzion
Olsztyn
+48 664 026 301
t.lendzion@tcbroker.pl

Jakub Jakubowski
Olsztyn
+48 662 026 033
j.jakubowski@tcbroker.pl

Biuro Piastów

Formularz kontaktowy