Działamy jako broker ubezpieczeniowy

Zajmujemy się ubezpieczeniami flot pojazdów, ubezpieczeniami mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Wiedza

merytoryczna i praktyczna w zakresie obsługi ubezpieczeniowej podmiotów gospodarczych.

Rozwój

ze szczególnym naciskiem na utrzymanie wysokiego poziomu obsługi oferowanej naszym Klientom.

Działalność

skoncentrowana na indywidualizacji kontaktów i poszukiwaniu kompleksowych rozwiązań dla klientów.

Kontakt

Tomasz

Lendzion

Prezes zarządu

broker ubezpieczeniowy

+48 664 026 301
t.lendzion@tcbroker.pl

Jakub

Jakubowski

Członek zarządu

broker ubezpieczeniowy

+48 662 026 033
j.jakubowski@tcbroker.pl

Adrian

Lendzion

 

broker ubezpieczeniowy

+48 888 816 408

ad.lendzion@tcbroker.pl

Katarzyna Jasińska

 

Broker ubezpieczeniowy, specjalista ds. obsługi szkód transportowych

+48 668 877 717

k.jasinska@tcbroker.pl

Magdalena Dudek

 

specjalista ds. obsługi ubezpieczeń i szkód komunikacyjnych

+48 666 011 228

m.dudek@tcbroker.pl

doświadczenie

ilość zawartych polis

ilość obsłużonych szkód

wysokość wypłaconych odszkodowań

Umów rozmowę

Stawiamy na rozmowę, abyśmy mogli poznać Państwa oczekiwania i wspólnie ustalić działanie celem zapewnienia Państwu bezpieczeństwa ubezpieczeniowego.

+48 888 816 408

Adres

"TC Broker" sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Oddział Olsztyn

ul. Jagiellończyka 31 lokal U3

10-062 Olsztyn

Telefon: +48 664 026 301

Telefon: +48 662 026 033

E-mail: kontakt@tcbroker.pl

NIP 7393753822, REGON 280418403

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328864 kapitał zakładowy 100.000 zł zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1595/09 z dnia 22.09.2009 r. na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń

Kontakt

2 + 15 =