Home 9 Plik 9 Protokół reklamacyjny OCPD wariant rozszerzony wersja PL, EN

Protokół reklamacyjny OCPD wariant rozszerzony wersja PL, EN

Dowód reklamacyjny, nazwa Przewoźnika, identyfikacja przewozu, miejsce składowania przesyłki, nr rejestracyjne środka transportu, którym realizowany był przewóz, rodzaj przewożonych towarów, rodzaj i zakres powstałych uszkodzeń, opis zastosowanego zabezpieczenia wraz z zaleceniami zleceniodawcy dotyczącymi przedmiotowego przewozu, szczegółowy opis przyczyny powstania szkody, informacje w zakresie możliwości dalszego zagospodarowania uszkodzonego ładunku
Wersja
Pobrań2
Rozmiar pliku1.52 MB
Utworzenie pliku19 maja 2021
Aktualizacja pliku15 lipca 2021
Pobierz