Home 9 Plik 9 Dyspozycja wypłaty zwrotu składki

Dyspozycja wypłaty zwrotu składki

Dyspozycja wypłaty zwrotu składki, dane dysponenta, przedmiot ubezpieczenia, zdarzenie uprawniające do zwrotu składki/data, umowa z tytułu której przysługuje zwrot składki, dane nabywcy jeśli dyspozycja wypłaty zwrotu składki jest jednocześnie zgłoszeniem sprzedaży pojazdu
Wersja
Pobrań1
Rozmiar pliku490.23 KB
Utworzenie pliku18 maja 2021
Aktualizacja pliku15 lipca 2021
Pobierz