Rozpoczynając współpracę z klientem proponujemy swoiste szkolenie dotyczące oferowanego zakresu ubezpieczenia oraz specyfiki branży TSL widzianej oczyma doradców ubezpieczeniowych – korzyści i zagrożenia dla klienta.

Szkolenie prowadzone jest przez brokera ubezpieczeniowego, w czasie i miejscu dogodnym dla klienta.