Dla każdego czymś innym. Niezaprzeczalny jest fakt, iż każda działalność gospodarcza jest prowadzona w świecie z ryzykiem. Największym zagrożeniem dla każdej firmy jest funkcjonowanie bez świadomości otaczającego ryzyka. Można mieć szczęście przez wiele lat nie doświadczyć żadnej straty. Można szczęścia nie mieć. Ryzyko nie jest elementem, które można całkowicie z działalności wyeliminować. Nie można być pewnym, że wiemy wszystko o ryzyku. Aby dostrzec ryzyko, trzeba być specjalistą w dziedzinie, która jest codzienną profesją . Inaczej nie ma możliwości dostrzegania szczegółów i niuansów, które niejednokrotnie decydują o rozpoznaniu ryzyka i zabezpieczeniu przed szkodą.
Z ryzykiem trzeba się nauczyć funkcjonować. Można część ryzyka eliminować. Można część ryzyka ograniczyć. Można część ryzyka ubezpieczyć. Niestety tylko część. Nie ma możliwości aby całe ryzyko działalności było ubezpieczone i wyeliminowane. Poprzez specjalizację podmiotów obsługujących prowadzących do prawidłowego rozpoznania a później zabezpieczenia ryzyk realne zagrożenie maleje.

Podstawowymi zagrożeniami w branży transportowej są:

  • brak znajomości przepisów szczególnych regulujących działalność transportową, w szczególności Konwencji CMR oraz ustawy Prawo Przewozowe,
  • szkody występujące po stronie ubezpieczeń komunikacyjnych, które nakładając się w okresach powodują drastyczne wzrosty składek oferowanych przez ubezpieczycieli, często nie do zaakceptowania dla przewoźników,
  • brak szczególnej uwagi i ostrożności przy wyborze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP) powodujące kierowanie sie ceną przy wyborze polisy ubezpieczeniowej,
  • brak specjalizacji na rynku obsługi prawnej i ubezpieczeniowej w szczególności brokerów ubezpieczeniowych.

Podstawowymi błędami popełnianymi przy zawieraniu umów ubezpieczenia są:

  • kierowanie się jedynie ceną ubezpieczenia, a nie zakresem,
  • nie uwzględnianie doświadczenia ubezpieczyciela w likwidacji szkód transportowych,
  • brak zaplecza ubezpieczycieli do wykonywania oględzin za granicą w momencie wystąpienia zdarzenia z którego będzie zgłaszana szkoda.