To jest podstawa, na której budujemy naszą przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami w branży. Współpraca z nami to kompleksowa obsługa z naszej strony począwszy od:

  • doradztwa w identyfikacji występujących zagrożeń w tym prewencji szkodowej,
  • przygotowanie programów ubezpieczeniowych transportowych i flotowych,
  • prowadzenie i koordynowanie szkód ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • doradztwa i koordynacji zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych,
  • prowadzenie szkód ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego,
  • obsługa prawna poprzez kancelarie prawne specjalizujące się w branży TSL rekomendowane przez TC Broker.

Szczególnie istotne jest właściwe postępowanie przy powstaniu zdarzeń szkodowych. Braki w procedurach zabezpieczających przyszłe roszczenia mogą zakończyć się wyjątkowo dotkliwie. Nasze doświadczenia pokazują, że właściwe postępowanie przy pierwszych kilku czynnościach po powstaniu szkody, daje szanse przeprowadzenia właściwego postępowania wspólnie z ubezpieczycielem w celu weryfikacji roszczeń. Niedociągnięcia na tym etapie nieraz dyskwalifikują lub utrudniają dalsze właściwe postępowanie, a czasem uniemożliwiają zaspokojenie roszczenia przez ubezpieczyciela. I takich sytuacji należy unikać.
Dla klientów którzy mają juz dzisiaj problem z likwidacją szkody komunikacyjnej czy też transportowej oferujemy możliwość przeprowadzenia audytu szkodowego oraz po pozytywnej weryfikacji - prowadzenia sprawy z ubezpieczycielem, w tym także dalej wspólnie z współpracującą kancelarią prawną w sądzie, o ile zajdzie taka potrzeba.