Sytuacja firm transportowych jest specyficzna i jedyna w swoim rodzaju. Wymogi stawiane przez operatorów transportowych tj. spedytorów lub przewoźników zlecających przewozy powoduje, że polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego stała się prawie obowiązkowa. Podejście do jakiegokolwiek przymusu, w tym przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, budzi najczęściej w nas sprzeciw. Skoro coś jest narzucone, to normalną reakcją jest opór. Skoro ubezpieczenie ma być dla kogoś, to najczęściej nie zauważa się jakie ryzyko niesie zawarcie złej umowy. Wyłączenia stosowane dzisiaj na rynku to katalog wyobrażeń o transporcie, nie mający często odzwierciedlenia w rzeczywistości. Najistotniejszy jest fakt iż jeśli umowa zostanie zawarta to ubezpieczyciel wywiązując sie ze swoich obowiązków często nie jest odpowiedzialny za powstałe zdarzenia w całości lub w części i to zgodnie z zawartą umową. Należy unikać takich sytuacji w których jedna strona odpowiada za powstałe zdarzenia, a druga nie. Dalej tej sytuacji nie trzeba rozwijać, wiadomo jaki będzie scenariusz. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, a firma transportowa będzie musiała pokryć wydatki i koszty związane ze szkodą w całości. Wniosek jest jeden.

Jeśli zawieramy ubezpieczenie to tylko po to aby się zabezpieczyć a nie ubezpieczyć.

Polisa czy ubezpieczenie? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć sobie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia. Ale jeśli będziemy pamiętali, że ubezpieczenie jest do zapewnienia bezpieczeństwa to wybór będzie o wiele prostszy , a my jako brokerzy dostarczamy rzetelnej informacji ułatwiającej podejmowanie decyzji o wyborze dobrego ubezpieczenia i rzetelnego ubezpieczyciela.