Home 9 Plik 9 Zawiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu

Zawiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu

Zgodnie z brzmieniem Art. 33pkt. 2) Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zawiadamiam o wyrejestrowaniu dnia RRRR-MM-DD, pojazdu...
Wersja
Pobrań3
Rozmiar pliku261.81 KB
Utworzenie pliku18 maja 2021
Aktualizacja pliku15 lipca 2021
Pobierz