W razie powzięcia informacji o wystąpieniu szkody pomagamy klientowi, działając w imieniu klienta w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń.
Jedyną rolą klienta jest poinformowanie nas oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów – resztą zajmujemy się my, tj. koordynujemy przebieg procesu likwidacji szkody.